Nov.25

.NET framework 3.0 is er

Al is het naar mijn idee met wat stille trom. Het nieuwe .NET framework voorziet o.a. in de nieuwe query taal LINQ waarmee op een uniforme wijze door allerlei data kan worden gezocht (bijv. objecten). Verder is het mogelijk applicaties te ontwikkelen met het WinFX framework, dit behelst Windows Presentation Foundation (voorheen Avalon), Windows Commucation Foundation en Windows Workflow Foundation. Microsoft voorziet hiervoor in een SDK en extensions voor Visual Studio 2005.

Op de site van Microsoft vindt je de informatie en downloads.